Корекция на търсенето
НТП
Категория
Площ (дка.)
-
Цена (лв./дка.)
-
Договор
Подреди по
Общи условия
I. Общи положения
Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „НЕТФОРС“ ЕООД - собственик на интернет сайта NiviPlus.com (наричан по-долу за краткост "Ниви Плюс") от една страна и потребителите на Интернет сайтa NiviPlus.com. Използването на сайта е възможно само и единствено при спазване условията на настоящото споразумение с потребителя. С влизането в сайта и използването на която и да е функция на сайта, означава, че вие сте приели настоящото Споразумение с потребителя.

II. Основни понятия
1. NiviPlus.com - e сайт за свободно публикуване на обяви за покупко-продажба на земеделска земя при спазване на общите условия.
2. Обява - е съобщение с текст и снимки за предлагане на стока или услуга /продажба/ или /търсене/.
3. „VIP обява“ – услуга на "Ниви Плюс", с която можете да направите обявата си по-забележима за останалите потребители. Обявата се показва преди безплатните обяви и след ТОП обявите. Отбелязва се с „етикет“ VIP, който я отличава от останалите обяви.
4. „ТОП обява“ - услуга на "Ниви Плюс", с която можете да направите обявата си по-забележима за останалите потребители. Обявата се показва на по-предни позиции, преди VIP обявите и безплатните обяви. Отбелязва се с „етикет“ ТОП, който я отличава от останалите обяви.
5. „ПРОМО обява“ - услуга на "Ниви Плюс", с която можете да направите обявата си по-забележима за останалите потребители. Обявата се показва на по-предни позиции, преди ТОП обявите, VIP обявите и безплатните обяви. Отбелязва се с „етикет“ ПРОМО, който я отличава от останалите обяви.
6. Потребител - физическо или юридическо лице, което отговаря на условията за ползване на сайта. Лица, ненавършили 18 години, следва да използват сайта под надзора на родител, попечител или настойник.
7. Акаунт - сбор от данни на Потребителя, включващи електронна поща, парола, име и фамилия, населено място, телефон, уебсайт. Това са данни, които са въведени при самата регистрация и допълвани/ редактирани след това, от страна на потребителя.
8. Регистрация - процедурата по създаване на нов Акаунт.
9. Платени услуги - възможност за заплащане чрез SMS или Банка на определени услуги с цел повишаване видимостта на обявата и евентуалното по - често посещение от посетители в сайта.
10. Потребителски профил - място в което потребителя може само и единствено да посети чрез своите данни за вход /имейл и парола/. Профила дава възможност на потребителя да добавя, редактира, промотира, стопира, изтрива своите обяви, както да редактира профилните си данни.

III. Правила относно създаване на потребителски профили (акаунт, регистрация, профил)
Регистрацията в NiviPlus.com е доброволна.
Със своята регистрация всеки потребител създава своя Потребителски профил, съдържащ информация като имена, телефон, адрес, уебсайт и т.н. С попълване на тази информация, потребителят декларира, че посочените данни са доброволно предоставени от него и че същите са пълни и точни и при промяна ще ги актуализира. Допълнителна информация за обработката на предоставените от потребителя данни, можете да прочетете в т.VIII. „Политика за защита на личните данни“, неразделна част от настоящите Общи условия.

IV. Правила относно публикуването и съдържанието на обявата:

1. Забранено е публикуването на обяви:
- с нецензурно и обидно съдържание,
- обяви целящи критика към конкретна личност, група от хора, фирма(и), обяви с цел недобронамерени действия към други лица,
- обяви, чиито предмет не е покупка или продажба на земеделска земя, пасища, ливади, лозе, овощна градина.
- съдържащи телефони с добавена стойност (импулсни)
- свързани с продажба на стоки и услуги, неотговарящи на действащото законодателство в Република България

При наличие на подадени такива обяви, те няма да бъдат допускани за визуализиране в сайта, независимо дали са под формата на безплатни или vip, топ или промо обяви! Ако видите такава обява, която ние не сме забелязали, моля да ни уведомите като изпратите е-mail на следният адрес: office@NiviPlus.com

2. Не пускайте една и съща обява по няколко пъти в една и съща категория!
3. Пускайте обявите в съответстващи на съдържанието им категории! Ако такива липсват - предложете ги за добавяне.
4. Публикуването на обявите на кирилица е задължително. Обявите, които са публикувани на латиница няма да бъдат разрешавани за визуализация в сайта!
5. Изписвайте изреченията и думите с малки и главни букви, а не само с малки или само с главни!
6. Забранено е публикуването на уеб адреси в заглавието, снимките и описанието на обявите с рекламна цел, както и линкове към други сайтове за обяви или такива, които приканват към регистрация в други сайтове.
7. Забранено е копирането на снимки и цялостни или частични текстове от обяви на други потребители в сайта. При наличие на подобни практики, копираните обяви се премахват от сайта без предупреждение.
8. Забранено е регистрирането на повече от един акаунт в сайта с цел неспазване на установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо другите потребители. При установявани подобни практики, акаунтът на потребителя бива деактивиран, а обявите премахнати от сайта. „НЕТФОРС“ ЕООД не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви в сайта. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви се носи от потребителя, което ги публикува.

V. Управление на обявите в "Ниви Плюс" (NiviPlus.com). Платени услуги

1. Обявите в NiviPlus.com се публикуват за период от 60 дни.
2. След изтичане на валидността, обявите ви приемат статус „стопирана“.
3. Всяка „стопирана“ обява може да бъде „активирана“ отново, по всяко едно време от своя подател.
4. Ако дадена „стопирана“ обява бъде редактирана, нейният статус автоматично се променя на „активна“
5. Всяка „стопирана“ обява, която не се активира за период от 30 дни след скриването й, се изтрива автоматично.
6. Всеки потребител има възможност да изтрие своя обява по всяко време.
7. Всеки потребител може да редактира своя обява безплатно по всяко време.
8. NiviPlus.com предоставя възможност да промотирате своите обяви чрез заплащане на следните услуги - „Вип обява“, „Топ обява“ и „Промо обява“. Въпросните услуги могат да се заплатят чрез изпращане на SMS.
9. Цените на платените услуги на NiviPlus.com са следните:
VIP обява - 1,20 с ДДС , заплащане чрез sms на номер 1851, услугата е активна за период от 3 дни.
ТОП обява - 2,40 с ДДС , заплащане чрез sms на номер 1092, услугата е активна за период от 3 дни.
ПРОМО обява - 4,80 с ДДС , заплащане чрез sms на номер 1094, услугата е активна за период от 3 дни.
Цените са валидни за абонати на A1, Telenor и Vivacom.
10. NiviPlus.com предоставя възможност да промотирате своите обяви чрез заплащане на следните услуги - „Вип обява“, „Топ обява“ и „Промо обява“. Въпросното промотиране може да се извърши чрез заплащане посредством потребителски портфейл. За целта потребителят трябва да зареди парична сума по избор в собствен потребителски портфейл намиращ се в неговия профил, посредством банков път със следните атрибути:
Получател: "НЕТФОРС" EООД
IBAN: BG38UBBS80021080800540 (BGN)
BIC: UBBSBGSF
В зависимост от размера на заредената сума в потребителския портфейл потребителят получава бонус в процентно изражение, в зависимост от размера на сумата, която е заредил. Процентните бонуси са със следните размери:
Заредена сума над 20.00 лв. - бонус 3.00 %
Заредена сума над 50.00 лв. - бонус 5.00 %
Заредена сума над 100.00 лв. - бонус 8.00 %
Потребителят не може да прекъсне и да се откаже от платена услуга и да иска възстановяване на сумата, ако е услугата е вече стартирана в NiviPlus.com.
NiviPlus.com не възстановява суми за предплатени абонаменти или платени услуги за обяви и в следните случаи:
10.1. когато обявата е премахната от администратор на NiviPlus.com след сигнал на потребител, че същата вече не е актуална;
10.2. в случаите на изтриване на обявата от нейният подател;
10.3. във всички случаи, в които профилът на потребителят е блокиран и/или премахнат в следствие на нарушаване на общите правила на NoviPlus.com
11. Цените на платените услуги на NiviPlus.com чрез заплащане с Потребителски портфейл са следните:
VIP обява - 0,90 (крайна цена), услугата е активна за период от 3 дни.
ТОП обява - 1,90 (крайна цена), услугата е активна за период от 3 дни.
ПРОМО обява - 4,00 (крайна цена), услугата е активна за период от 3 дни.
12. Възстановяване на неизползвани суми, налични в потребителския портфейл се възстановяват по банков път или да се прехвърлят към друг активен потребител. При възстановяване на суми се приспадат получените процентни бонуси, ако са били налични такива.
Заплатени суми чрез технологията SMS (SMS плащания) не се възстановяват независимо от това дали услугата е стартирала, или не.
13. NiviPlus.com си запазва правото да добавя нови услуги, да променя или премахва съществуващи Услуги, без да е необходимо предварително предупреждение и без да носи отговорност за това.
14. Ако дадена обява не отговаря на общите условия, то тя няма да бъде публикувана като „Промо обява“, „Top обява“ или „Vip обява“, независимо от заплащането на услугата.
15. NiviPlus.com не е оператор на плащания, чрез технологията SMS и не носи отговорност за недоставени или неправилно доставени SMS-и от страна на съответния мобилен оператор, който е използван от потребителя.

VI. Права и задължение на Потребителите
1. Потребителят има право на достъп до информацията, която е въвел, както и възможност за корекция. В случай на промяна на регистрационните данни, потребителят е длъжен да отрази промяната сам в личния си профил.
2. С приемането на Общите условия, потребителят гарантира, че притежава или е придобил законно всички права върху публикуваните обяви в сайта. Той носи лично отговорността за всякакви претенции на трети лица относно публикуваните обяви в нарушение на авторски права и права на интелектуална собственост, защитени от закона. В случай, че NiviPlus.com, респективно притежателите на правата върху сайта, бъдат подведени под отговорност за публикации на потребителя, последният се задължава да предостави необходимите документи за ефективна защита и да заплати всички възникнали във връзка с това разходи.
3. С приемането на Общите условия, потребителите се задължават да не дават подвеждаща и/или грешна информация при регистрация, както и да не се представят под фалшива самоличност.
4. С приемането на Общите условия, потребителите се задължават да не използват платформата за цели, забранени от закона, включително да не публикуват и/или разпространяват:
- обяви с порнографско съдържание, политически, расистки или с друго дискриминационно съдържание или със съдържание, забранено от закона;
- обяви, чието възпроизвеждане представлява нарушение на авторското или други права на трети лица, сродни на авторските;
- обяви, които могат да обидят, наклеветят или да навредят по какъвто и да е начин на другите потребители.

VII. Права и задължение на Администратора
1. За предоставянето на своите услуги, сайтът обработва, използва и съхранява данни за потребителите си. Тази информация се въвежда лично от потребителя с изричното му съгласие. NiviPlus.com гарантира спазването на законовите разпоредби относно защита на личните данни.
2. NiviPlus.com не носи отговорност за вреди, които могат да възникнат вследствие на грешки, забавяния или прекъсване на посредничеството, за невярно съдържание и за актуалността на публикуваните обяви или за загуба на данни поради вируси или други причини при използването на онлайн услугите, доколкото тези вреди на са в следствие на умишлено действие на администраторите на NiviPlus.com.
3. NiviPlus.com не носи отговорност за технически смущения, както и за щети, предизвикани от непреодолими и/или форсмажорни обстоятелства, като природни бедствия, военни действия, терористични актове и др.
4. NiviPlus.com не решава възникнали спорове между потребителите.
5. NiviPlus.com не носи отговорност за:
6. неправилно, неточно, забавено изпълнение на договореното;
7. действия, бездействия, грешки, пропуски, твърдения, гаранции, нарушения или престъпления на потребители, както и за настъпилите от това наранявания, смъртни случаи, имуществени вреди или други вреди.
8. незаплащане на договорено възнаграждение, настъпили вреди, пропуснати ползи, вкл. или пропускане на печалби или други косвени загуби
9. NiviPlus.com има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до всички или част от услугите, както и да откаже или прекрати използуването им от страна на отделни или всички свои потребители.
10. При нарушения на Общите Условия от потребител или негово поведение извън установените общоприети правила, NiviPlus.com има право да закрие и/или изтрие неговия профил, по своя преценка и без право на преразглеждане, както и без необходимост от предварително уведомление до този потребител.
11. NiviPlus.com съдейства по всякакъв начин при поискване на информация, необходима за изясняване на въпроси от компетентността на съответните официални власти и разследващи органи в Република България.
12. NiviPlus.com си запазва правото да закрие платформата по всяко време, включително да промени сферите си на дейност, като същевременно не носи отговорност в случай на нерегламентиран хакерски достъп до платформата и настъпилите вследствие на тези действия последици.

VIII. Политика за защита на личните данни

1. Събиране и използване на лични данни
NiviPlus.com събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на сайта за изпълнение на предоставяне на услугите по визуализиране на публикуваните от посетителите обяви.

2. Как събираме всички лични данни?
Личните данни се събират в момента на създаването на регистрацията в "Ниви Плюс" от страна на потребителя.

3. Каква лична информация събираме
Събираната информация може да включва: имената Ви, физическият Ви адрес, електронния Ви адрес, телефонният Ви номер, IP адреса на компютъра Ви, часа и датата, размерът на прехвърлените данни, уебсайта, от който сте дошли до нашия сайт, както и информация за операционната система и браузера, които използвате.

4. За какво използваме твоите лични данни?
Данните служат за визуализиране на публикуваните от Вас обяви. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни.

5. Колко дълго съхраняваме посочените данни?
Регистрационни данни, информацията за извършването на регистрацията, съгласяването с настоящите Общи условия, съгласието за обработване на личните данни, се съхраняват за целия период на поддържане на акаунта в сайта. Вашата публична информация и публикации в сайта имате възможност да изтриете по всяко време.

6. Разкриване на вашите лични данни
Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – "Ниви Плюс" да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители.

7. Защита на личната информация
"Ниви Плюс" взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
Когато публикувате обява в "Ниви Плюс", личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.
Всички служители на "Ниви Плюс" са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

8. Вашите права във връзка с данните ви
Ако сте предоставили Ваши данни на "Ниви Плюс", Вие разполагате със следните възможности по всяко време: - да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви, като влезете във вашият профил (акаунт) в сайта. - право за извършване на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни. - правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.

9. Как мога да прекратя достъпа до личните ми данни?
Достъпът до личните ви данни може да бъде прекратен след като премахнете всяка една Ваша обява от "Ниви Плюс" и изтриете профилните си данни в акаунта. Всеки потребител, предоставил съгласие относно използването на личните му данни, може да упражни правото си да бъде забравен във всеки един момент. Тази опция заличава всички лични данни по смисъла на тази политика за поверителност. За да бъде използвана опцията "Забрави ме" е нужно да премахнете всяка една ваша обява от сайта и изтриете профилните си данни в акаунта.

IX. Политика за бисквитките
Бисквитките (cookies) представляват малки текстови файлове, които сайтовете запаметяват във Вашия компютър посредством Вашия уеб браузър. Използвани още от средата на 90-те, те са едни от най-глобално използваните технологии в интернет. Бисквитките не могат бъдат използвани като преносител на вируси, а също така чрез тях не можем да получим достъп до Вашия харддиск. Затова ние не можем да четем каквато и да е информация на Вашия харддиск дори и там да се съхраняват бисквитки.
Бисквитките, използвани в "Ниви Плюс", не събират Вашите лични данни или друг тип лична информация, като също така по никакъв начин не вредят на Вашия компютър, таблет или мобилен телефон. Целта, с която нашият сайт използва бисквитки, е да ни помогне да ви осигурим оптимално използване на интернет и от друга страна да подобри ефективността и функционалността на сайта.
Как да контролираме бисквитките?
Вие можете да контролирате бисквитките и/или да ги изтриете за всички сайтове или за конкретен/конкретни такива, които сте посещавали с Вашият браузър. За повече инфомрация моля посетете www.aboutcookies.org. Важно е да знаете, че настройките за контрол/изтриване на бисквитките трябва да бъдат направени индивидуално за всеки браузър който използвате.

Бисквитките, които използва "Ниви Плюс" са:
- Задължителни бисквитки (essential cookies)
Тези бисквитки са строго необходими, за да може уебсайтът да изпълнява своите функции.


-Бисквитки на трети страни:
Google Analytics - за да генерираме статистика за трафика на сайта и източниците на трафик – за отказ вижте тук https://support.google.com/analytics/answer/181881

X. Допълнителни разпоредби.
NiviPlus.com има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване.
NiviPlus.com си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с промотиране на нови услуги или с промени в използването на предлаганите в момента услуги.
За неуредените положения се прилага законодателството на Република България.

XI. Информация за контакт
За повече информация за нашите услуги и по въпроси свързани с Политиката за защита на личните данни, бихте могли да се свържете с "Ниви Плюс" на посочените по-долу контакти:

„НЕТФОРС“ ЕООД
гр. Добрич, ул. "Екзарх Антим I"
Телефон: 0889 231 058
Имейл: office@NiviPlus.com


Настоящите условия влизат в сила от 02.02.2021 г.